نمی خواهم

برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

شرکت استان آذربایجان شرقی

تماس با ما

نام و نام خانوادگی پست سازمانی
شماره تماس
آدرس پست الکترونیکی  
اکبر بابایی مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
2141598 – 041 33318871 – 041
(داخلی 598)
babayi-a@abfaazarbaijan.ir
اکبر محمدزاده کارشناس مسئول تحقیقات
2141556 – 041 33318871 – 041
( داخلی 556 )
mohammadzadeh-a@abfaazarbaijan.ir
فریبا قوجازاده کارشناس تحول اداری 2141557 – 041 33318871 – 041
( داخلی 557 )
ghojazadeh-f@abfaazarbaijan.ir
نرگس نوزاد کارشناس تحقیقات 2141558 – 041 33318871 – 041
( داخلی 558 )
nozad-n@abfaazarbaijan.ir
رضا صفرپور کارشناس ارزیابی عملکرد 2141560 – 041 33318871 – 041
( داخلی 560 )
safarpour-r@abfaazarbaijan.ir